Algemene informatie


Inhoud

» Hulpverlening bij Stichting Petra
» Positionering bij de hulpverlening


∗ Hulpverlening bij Stichting Petra

Stichting Petra biedt psychosociale pastorale hulpverlening en coaching vanuit het gedachtegoed van de schemagerichte-, RET-, narratieve-, oplossingsgerichte-, lichaamsgerichte therapie, spel- en creatieve therapie, traumaverwerking, pastorale counseling e.a.
Intake en psychodiagnostiek
Gesprekstherapie, zo nodig aangevuld met lichaamsgerichte, spel- en creatieve therapie
Traumaverwerking
Pastorale counseling
Psychoeducatie d.m.v. cursussen en publicaties
E-health, er kunnen 58 programma's ingezet worden
Verder in de tekst vindt u een korte beschrijving van de schemacognitieve-, narratieve- en oplossingsgerichte therapie en traumaverwerking.

SPECIALE AANBIEDING     

Na onderzoek van uw problemen en klachten (2-4 sessies) krijgt u, als u voor deze behandeling kiest, gratis e-health programma's toegezonden. Dit is een digitaal aanbod voor zelfhulp, waarbij u door de programma's wegwijs wordt gemaakt.

∗ Positionering bij de hulpverlening

Stichting Petra is aangesloten bij Associatie van Christelijke couselors

1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.  Integratie van counseling, christelijk pastoraat en diverse vormen van (alternatieve) psychotherapie.
2. Oriëntatie van de therapievorm. Hulpverlening op maat, gesprekstherapie met veel aandacht voor het unieke van de persoon, diens ervaringen en omstandigheden.
3. Ik zet een diversiteit van technieken en methoden in, afhankelijk van de behoefte van de client (schemagerichte cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte, narratieve, schrijf-en tekentherapie, psycho-educatie, traumaverwerking, e-health met o.a. ontspannings- en ademhalingsoefeningen)
4.  Wat is pastorale counseling? De opleving van moderne pastorale counseling begon halverwege de jaren ’20 van de vorige eeuw met Anton Boisen als de belangrijkste grondlegger van de ‘Clinical Pastoral Education’ beweging; in Nederland bekend onder de naam ‘Klinisch Pastorale Vorming’. In de tweede helft van de 20e eeuw krijgt de stroming van ‘pastorale counseling’ in Nederland een impuls door het werk van Bruce Narramore en Gary Collins. • Oude traditie: De verschillende promotors van pastorale counseling baseren zich allen op de rijke traditie aan hulpverlening vanuit de ‘toegepaste theologie’. De geschiedenis daarvan gaat eeuwen terug op de persoon Jezus Christus, die met Zijn aanwezigheid, Zijn woorden, leven, sterven en opstanding de toegang opende tot een innerlijk, gelovig, met God verbonden aandachtig leven dat leidt tot welzijn en geestelijke groei. Door een voortgaande ontwikkeling, geďntegreerd met het beginsel dat het menselijke proces en bestaan er is vanuit, met en gericht op God, kan de pastorale counseling aangemerkt worden als een integratieve vorm van therapie.
5. Mensvisie: de pastorale counseling gaat uit van een mensvisie zoals verwoord in de bijbel door haar grondlegger: de mens is een eenheid van lichaam, ziel en geest, geschapen door en in relatie met God, met zowel een bijna goddelijke waarde alsook een neiging om zelf als God te willen zijn, wat volgens de bijbel zonde is.
6. Definitie door de Nederlandse ‘Associatie van Christelijke Counselors’ (ACC): pastorale counseling is “die activiteit die er naar streeft mensen te begeleiden naar constructieve verandering en groei in een specifiek of meerdere aspecten van hun leven, en dit binnen de afgesproken grenzen van een hulpverleningsrelatie, in overeenstemming met bijbelse uitgangspunten, gepraktiseerd binnen een kader van christelijke toewijding, inzicht en waarden.”

›››