Praktische informatie


Inhoud

» Kosten
» Afspraak maken
» Contactgegevens
» Klachtenfunctionaris
» Privacy protocol
» Lidmaatschappen


∗ Kosten

Wat kost een psychologische behandeling?
De kosten voor therapie bedragen 60 euro per uur (korting afhankelijk van uw financiële situatie).∗ Afspraak maken

Via de telefoon: 0118 - 629 046 of per email: info@stichtingpetra.nl
Geen wachtlijst.∗ Contactgegevens

Stichting Petra

Drs. M.A. van der Feen

psycholoog

Turfkaai 29

4331 JV Middelburg

Tel: 0118 - 629 046

Info@stichtingpetra.nl (voor informatie en afspraken)∗ Klachtenfunctionaris

Zie de website van NFG∗ Privacy protocol

n.a.v. AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming

Persoonsgegevens worden vastgelegd in een papieren clientendossier. De volgende gegevens worden vastgelegd: naam, adres, geboortedatum, BSN, tel. nummer(s), emailadres, medicatie. Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor herkenbaarheid, en bereikbaarheid en zijn beveiligd. Alle clientgegevens zijn slechts toegankelijk voor van der Feen en haar naaste medewerkers. Allen hebben geheimhoudingsplicht. Van de meeste clientcontacten wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat bij het dossier wordt gevoegd als onderdeel van de behandeling of begeleiding van de client. Informatie over een client aan derden wordt alleen verstrekt met schriftelijke toestemming van de client. Van der Feen ziet er op toe, dat de clientinformatie up to date is. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens (niet van de persoonlijke aantekeningen van de hulpverlener) die op zijn persoon betrekking hebben en mag hiervan een kopie ontvangen tegen een vergoeding. Een verzoek om clientgegevens kan geweigerd worden bij – de opsporing en vervolging van strafbare feiten – de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen De betrokkene heeft recht om relevante wijzigingen aan te brengen Bij klachten kan betrokkene zich wenden tot directie van stichting Petra of tot klachtenbemiddeling van NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) of het College Bescherming Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke.∗ Lidmaatschappen


lid van CVPPP (Christelijke Vereniging van psychologen, psychiaters en psychotherapeuten)
lid van Ntvp (Nederlandstalige vereniging voor psychotrauma)
lid van NFG, Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
Ingeschreven in het OCR register

›››