Algemene informatie


Inhoud

» Hulpverlening bij Stichting Petra
» Positionering van de hulpverlening


∗ Hulpverlening bij Stichting Petra

Stichting Petra biedt psychosociale pastorale integratieve hulpverlening en coaching vanuit het gedachtegoed van de schemagerichte-, RET-, narratieve-, oplossingsgerichte-, lichaamsgerichte therapie, spel- en creatieve therapie, traumaverwerking, pastorale counseling e.a.
Intake en psychodiagnostiek
Gesprekstherapie, zo nodig aangevuld met lichaamsgerichte, spel- en creatieve therapie
Traumaverwerking
Pastorale counseling
Psychoeducatie d.m.v. cursussen en publicaties
E-health, er kunnen 62 programma's ingezet worden

SPECIALE AANBIEDING     

Na onderzoek van uw problemen en klachten (2-4 sessies) krijgt u, als u voor deze behandeling kiest, gratis e-health programma's toegezonden. Dit is een digitaal aanbod voor zelfhulp, waarbij u door de programma's wegwijs wordt gemaakt.

∗ Positionering van de hulpverlening

Christelijke psychologische hulpverlening


Dit artikel schrijf ik omdat ik wel eens merk, dat christenen moeite hebben om hulp van een psycholoog in te roepen. Een jonge vrouw vertelt me met tranen in haar ogen hoe moeilijk ze het heeft in haar nieuwe werkkring. Ze voelt zich als voor de wolven gegooid. Weerbaar? Dat zou wel eens een werkpunt voor haar kunnen zijn. Ze blameert echter zichzelf, zoekt geen hulp en daalt nog dieper in de put, zuchtend dat ze hoopt, dat God haar zal helpen. Een vrouw, die wel hulp heeft gezocht, vertelt me blozend, dat ze alsmaar dikker wordt en een koekjesmonster is. Een kort psychologisch onderzoek laat zien hoe minderwaardig ze over zichzelf denkt, ze heeft last van een laag zelfbeeld. Schemagerichte cognitieve gedragstherapie helpt haar anders (bijbelser, positiever) over zichzelf te denken en activeert haar uit de impasse te komen. Ze maakt stappen in geloof, ervaart daarvan zegen, waardoor haar geloof sterker wordt. Zou voor de Heer iets onmogelijk zijn? Haar blik op zichzelf verandert als ik haar laat zien welke prestaties ze al geleverd heeft en nog levert, hoe ze vrienden maakte en haar leven zin gaf. Samen hebben we, met Gods hulp, de angel van mislukking en wanhoop uit haar ziel getrokken. Ze weet dat ze in Zijn hand is gegraveerd en ziet nu de toekomst met vertrouwen tegemoet. Verdrietig ben ik als ik meemaak hoe een christelijke vrouw in een kerkgemeente de boodschap meekrijgt, dat ze haar medicijnen kan wegdoen, omdat “Jezus al onze ziekten op het kruis heeft gedragen.” Het werd wellicht niet zo expliciet gezegd, maar de suggestie was voor haar te sterk. Ze vond dat ze in geloof haar medicijnen moest weg doen, maar wat al eerder was gebeurd gebeurde opnieuw: ze werd psychotisch en gedroeg zich zodanig, dat haar man de scheiding aanvroeg. Dit had voorkomen kunnen worden, als ze ziektebesef zou hebben en inzicht in haar eigen functioneren, maar ook betere bijbelkennis. Zij heeft zowel pastorale als psychologische en medische begeleiding nodig. Ook kan ons gevoel in de weg staan en bijvoorbeeld het huwelijk in gevaar brengen. Immers kan liefde in haat, afschuw of onverschilligheid omslaan. Reden om te scheiden? Het is tijd om “je gevoel de baas te worden” (lees dit boek van Padeski en Greenberger). Als liefde in haat kan omslaan, dan kan haat ook in liefde omslaan. Als christen weet ik dat we daarvoor moeten putten uit de liefdebron van God, die onuitputtelijk is. Als psycholoog heb ik geleerd, dat er psychologisch werk nodig is voor het corrupte gevoelsleven, want gevoel beinvloedt ons gedrag en gedrag houdt verband met hoe we denken. Er is een interrelatie tussen denken, voelen en gedrag. De bijbel leert, dat we “vernieuwd moeten worden in ons denken” en daar kun je aan werken. Daarom zal een christelijke psycholoog in veel gevallen met de client op zoek gaan naar het gedachtenleven van de client en hoe dat tot stand is gekomen. Soms moeten er bolwerken geslecht worden. Gods Heilige Geest zal in alle waarheid leiden als we ons aan Hem onderwerpen. Zo kunnen therapeut en client samen een sterk duo vormen in Gods hand. Het is “zonde” om zo'n mooi stuk gereedschap te laten liggen. Daarmee is lang niet alles gezegd. Psychologische hulp kan heel complex zijn, omdat het leven complex is. De ene client zal geholpen moeten worden zichzelf te coachen (met behulp van e-health), een ander heeft behoefte aan traumaverwerking of een advies of alleen maar een luisterend oor of wil een instant oplossing voor zijn/haar probleem. Dat vraagt om “zorg op maat”. Mailadvies nodig? Info@stichtingpetra.nl.
1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.  Integratie van counseling, christelijk pastoraat en diverse vormen van (alternatieve) psychotherapie.
2. Oriëntatie van de therapievorm. Hulpverlening op maat, gesprekstherapie met veel aandacht voor het unieke van de persoon, diens ervaringen en omstandigheden.
3. Ik zet een diversiteit van technieken en methoden in, afhankelijk van de behoefte van de client (schemagerichte cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte, narratieve, schrijf-en tekentherapie, psycho-educatie, traumaverwerking, e-health met o.a. ontspannings- en ademhalingsoefeningen)
4.  Wat is pastorale counseling? De opleving van moderne pastorale counseling begon halverwege de jaren ’20 van de vorige eeuw met Anton Boisen als de belangrijkste grondlegger van de ‘Clinical Pastoral Education’ beweging; in Nederland bekend onder de naam ‘Klinisch Pastorale Vorming’. In de tweede helft van de 20e eeuw krijgt de stroming van ‘pastorale counseling’ in Nederland een impuls door het werk van Bruce Narramore en Gary Collins. • Oude traditie: De verschillende promotors van pastorale counseling baseren zich allen op de rijke traditie aan hulpverlening vanuit de ‘toegepaste theologie’. De geschiedenis daarvan gaat eeuwen terug op de persoon Jezus Christus, die met Zijn aanwezigheid, Zijn woorden, leven, sterven en opstanding de toegang opende tot een innerlijk, gelovig, met God verbonden aandachtig leven dat leidt tot welzijn en geestelijke groei. Door een voortgaande ontwikkeling, geďntegreerd met het beginsel dat het menselijke proces en bestaan er is vanuit, met en gericht op God, kan de pastorale counseling aangemerkt worden als een integratieve vorm van therapie.
5. Mensvisie: de pastorale counseling gaat uit van een mensvisie zoals verwoord in de bijbel door haar grondlegger: de mens is een eenheid van lichaam, ziel en geest, geschapen door en in relatie met God, met zowel een bijna goddelijke waarde alsook een neiging om zelf als God te willen zijn, wat volgens de bijbel zonde is.

›››