Stagiaires


Inhoud

» Stagiaires


∗ Stagiaires

Stage lopen bij Stichting Petra

Er zijn diverse stage plaatsen bij Stichting Petra. Studenten die de volgende opleidingen volgen, komen in aanmerking voor een stageplaats bij Stichting Petra:


  • Maatschappelijk Werk, Social Work, Sociaal pedagogische hulpverlening, Sociaal pedagogisch Werk, Sociale Dienstverlening, Maatschappelijk Werk & Dienstverlening e.a.
  • Pastorale hulpverlening
  • Psychologie en Pedagogiek

Onze voorkeur gaat uit naar studenten, die een positief geloof hebben in het evangelie van Jezus Christus, die vanuit een christelijke visie op hulp belangstelling hebben voor het behandelen, begeleiden en activeren van mensen met psychische, psychosociale, pastorale en/of psychosomatische problemen. Soms kan er ook sprake zijn van psychiatrische problemen, worden cliŽnten begeleid naar of binnen de 2e of 3e lijn en wordt er met een psychiater samengewerkt.


Stichting Petra biedt de mogelijkheid om kennis te maken met professionele hulp aan mensen met psychische, psychosociale en/of psychosomatische problemen.

Het is van belang om cliŽntgericht te werken en zorg op maat te bieden bijvoorbeeld in de vorm van thuisbegeleiding, begeleiding naar arts, ziekenhuis, psychiater e.a., boodschappen doen, helpen met koken enz.


Er is gelegenheid om kennis te maken en ervaring op te doen met mensen, die te maken hadden of hebben met seksueel-, fysiek- en/of geestelijk geweld en met psychisch gehandicapte mensen, met de diverse activiteiten op dit gebied (zelfhulporganisaties e.d.), literatuur, dvdís en andere informatie. De stagiair wordt uitgedaagd zelf een steentje bij te dragen.


Er is gelegenheid om kennis te maken met een groep mensen, die vaak geÔsoleerd is geraakt en niet gemakkelijk hulp vraagt, maar deze hulp wel dringend nodig heeft. Motiverende gespreksvoering en gesprekstechnieken worden geoefend, empathie wordt ontwikkeld en kennis omtrent psychische problematiek wordt opgedaan. Wat vreemd leek wordt bekend en vertrouwd, zodat de cliŽnt leert begrepen en geholpen te worden. Stagiairs worden gestimuleerd hun verkregen kennis omtrent deze doelgroep te verspreiden en bekendheid te geven aan de noden van deze mensen.


Bent u geÔnteresseerd in een stageplaats bij Stichting Petra, stuur dan een sollicitatiebrief en cv naar Stichting Petra, t.a.v. drs. M.A. van der Feen, Turfkaai 29, 4331 JV te Middelburg of een email: info@stichtingpetra.nl.

›››