Opleidingen


Inhoud

» Opleidingen


∗ Opleidingen

Bijscholingsdagen 2018

Zaterdag 10 november 2018


Hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik. Deze bijscholing voldoet aan de eisen die gesteld worden voor de bijscholing PSBK. Aan het eind van deze bijscholingsdag weet je nog meer over:
– het vóórkomen van seksueel misbruik
– weet je hoe je (gevolgen van) seksueel misbruik kunt signaleren en herkennen bij kinderen en volwassenen
– heb je concrete interventies en tools in handen om met cliënten met deze problematiek aan de slag te gaan


Naast de theorie oefenen we concreet met casussen rond deze thematiek.
Aanmelden uiterlijk 1 november a.s. Stuur een mail naar info@deroosopleidingen.nl o.v.v. Naam, adres en nam bijscholing NH Hotel Sparrenhorst, Eperweg 46, 8072 DB te Nunspeet 10-16.30 uur (vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar) Drs. Marrie van der Feen 4 NFG-punten/0,4 Ecs 149 euro


Voorbereiding: het verdient voorkeur ter voorbereiding een of meerdere van de volgende boeken te lezen: – “Het doet pijn van binnen. Oorzaak en gevolg van incest.” Marrie van der Feen (15 euro)
– “Traumaverwerking. Doet het nog pijn van binnen?” Marrie van der Feen (18 euro)
– “Traumaverwerking. Hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld.” Marrie van der Feen (7 euro)

Voor meer informatie over deze boeken zie: BoekenMarrie van der Feen studeerde kind- en jeugdpsychologie aan de Vrije Universiteit en sociale wetenschappen aan de Universiteit van Leiden, waar ze afstudeerde op het onderwerp “De emotionele gevolgen van incest.” Sinds 1990 heeft ze een eigen praktijk voor psychosociale pastorale hulpverlening in Middelburg onder de paraplu van stichting Petra. Van 2000 tot 2017 werkte ze als GZ-psycholoog. Ze werkt nog steeds als psycholoog, maar richt zich ook op onderzoek, publicaties en onderwijs aan professionals (in leerbedrijf van stichting Petra). Ze is gespecialiseerd in hulpverlening aan seksueel misbruikte mensen, schreef meerdere boeken en ontwikkelde “christocentrische therapie” in “De pijn voorbij, een weg van trauma naar kracht.”

Annuleringsvoorwaarden:
Annulering is mogelijk tot 8 dagen voor de bijscholing, je betaalt dan 30 euro administratiekosten. Bij te late annulering vindt er geen restitutie plaats en dient het volledige bedrag betaald te worden.

›››