Stichting Petra

Praktijk voor psychosociale pastorale hulpverlening en coaching.

Hulpverlening vanuit een christelijke visie op hulp voor een diversiteit van psychische en psychosomatische klachten.


(Complementaire) psychologische behandeling voor: Relatie- en werkgerelateerde problematiek, burnout, school- en opleidingsproblemen, levensloop, psychische- en psychosomatische problemen, eet-, slaap-, concentratie-, geheugen- stoornissen, angst en paniek etc. Er is veel ervaring met het behandelen en coachen van mensen, die te maken hebben gehad met (seksuele, psychische, fysieke) mishandeling.

Hoofdbehandelaar is drs. Marrie van der Feen, christelijke psycholoog. Zij studeerde in 1990 aan de Universiteit van Leiden af op een onderzoek naar de emotionele gevolgen van incest. Sindsdien heeft dit onderwerp haar bezig gehouden in het zoeken naar behandelingsmogelijkheden voor mensen, die lijden onder de gevolgen van (seksuele, psychische, fysieke) mishandeling, al of niet in de vroege kinderjaren. Van 2000 tot 2017 werkte ze als GZ-psycholoog. Sinds 2017 als (complementair) psycholoog.

Ze schreef de boeken:
“Het doet pijn van binnen”
“De pijn voorbij, een weg van trauma naar kracht”
“Traumaverwerking voor slachtoffers van huiselijk geweld”
“Traumaverwerking, doet het nog pijn van binnen?”
“Vrijgesproken”
“Napijn van incest”
Marrie's levensverhaal is opgetekend door collega drs. Els Bakker in “Gegijzeld door incest.” .
      Zie verder onder “boeken” voor meer informatie.


››› Naar Stichting Petra


Agenda 2019

 • BENEFIETCONCERT VOOR JONGEREN IN DE FAVELA'S VAN RIO DE JANEIRO

CHOPIN, BACH, GERSHWIN
IMPROVISATIE DOOR MARK VAN DER FEEN
OP DE VLEUGEL
ZATERDAG 9 FEBRUARI 2019
VAN 15 TOT 16 UUR
TOEGANG GRATIS / VRIJE GIFT
TER REEDE, VREDEHOFLAAN, VLISSINGEN
ORGANISATIE STICHTING PETRACursussen

 • Positieve psychologie, zaterdag 23 februari 2019
 • Behandeling van late effecten van vroegkinderlijke traumatisering, zaterdag 23 maart 2019
 • Patronen doorbreken omdat je gedrag wilt veranderen, zaterdag 13 mei 2019
 • Red je relatie, zaterdag 25 mei
 • De taak van een moeder, zaterdag 22 juni


Projecten

 • Veerkracht vergroten
 • Muziekprojecten, voorlichting en hulpverlening in sloppenwijken van Rio de Janeiro
 • Benefietconcerten, sings-ins, voorlichtingsparties en e.a. t.b.v. sponsorwerving
 • Voorlichting omtrent het voorkomen, preventie en behandeling van de gevolgen van seksueel misbruik
 • Een speciaal programma voor moeders (jeugdwerkers e.a.) om seksueel misbruik te leren signaleren
 • Presentatie resultaten van eigen dossieronderzoek dat geleid heeft tot meer inzicht in late effecten van seksueel misbruik en behandelingsmogelijkheden


Beste lezer,


hartelijk welkom op de website van stichting Petra. Bent u/je op zoek naar psychologische hulp vanuit een christelijke visie, dan bent u/je op het goede adres. Stichting Petra is in 1973 opgericht om levensbeschouwelijke vragen en problemen van mensen te helpen oplossen, maar vooral ook om professionele hulp te bieden aan mensen met psychische, psychosociale, psychosomatische en soms ook psychiatrische problemen. In de loop der jaren zijn er veel cliënten behandeld met een achtergrond van vroegkinderlijke traumatisering, maar ook kwamen mannen en vrouwen in therapie met klachten, zoals arbeidsgerelateerde, opvoedings- en relatieproblemen.
De psychologiepraktijk valt onder de paraplu van stichting Petra en de opbrengst van therapie en boekenverkoop kwam en komt geheel ten goede van projecten, die vanuit stichting Petra worden geďnitieerd, zoals voorlichting en hulpverlening aan mensen in een achterstandspositie in Nederland en Brazilië.
In de loop der jaren zijn de activiteiten veranderd of verdwenen van het toneel, zoals de vrouwen traumaverwerkingsweekenden. Het waren leerzame experimenten, die tot verbetering van behandelingsmogelijkheden hebben geleid (“Doet het nog pijn van binnen?” van der Feen, 2000).
Van 2000 tot 2017 werkte ik als GZ-psycholoog en had ik met de meeste ziektekostenverzekeraars een contract, waardoor de behandelingskosten (deels) vergoed werden ten bate van stichting Petra. Ik ontving geen salaris van de Stichting. Daarom kon er zonder subsidies voorlichting worden gegeven d.m.v. acties, publicaties, interviews voor radio, T.V, kranten en tijdschriften. e.a.
Sinds 2013 voel ik me geroepen om mijn kennis en ervaring in te zetten voor kansarmen in de favela's van Rio de Janeiro in samenwerking met stichting Aprisco, Teen Challenge en onze kinderen, die mij met raad en daad bijstaan.
Hierboven ziet u/je een opsomming van het werkplan 2019 voor mij en onze vrijwilligers. Onze vrijwilligers zie ik als een geschenk van God en gezamenlijk doen we ons best om tot zegen te zijn voor velen.
Neem gerust contact met mij op: info@stichtingpetra.nl.
Wilt u ons (financieel) steunen? Graag: NL76INGB0003719281.

Drs. Marrie van der Feen


››› Naar Stichting Petra